Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Cirkev

Základný kameň evanjelického kostola bol položený 15. mája 1805 a dostavaný bol v roku 1806. Vo veži kostola sa nachádza malý zvon z roku 1870, druhý – veľký zvon bol odliaty v roku 1925. V roku 1900 bol obnovený.

Evanjelici zo Šváboviec a zo susedného Hozelca sa schádzali na bohoslužbách v starom evanjelickom kostole, ktorý už nevyhovovali ich požiadavkám. Posledné bohoslužby sa konali 20. júla 1969, na ktorých sa cirkevníci so starým kostolom slávnostne rozlúčili a 25. júla pristúpili k jeho búraniu. Tento mal nahradiť nový kostol, ktorý  začal stavať ešte v roku 1967. Už v roku 1969 bola stavba pod strechou. V nasledujúcom roku sa dokončila generálna oprava a vonkajšia prestavba organa. 

Nový kostol bol postavený  v rokoch 1967-1970. Posviacka sa konala 11. októbra 1970 za účasti asi 2000 ľudí z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. Vysviacku vykonal d.p. biskup Július Filo st. Do dnešnej doby sa v kostole veľa nezmenilo, vybavený bol ozvučením. Dňa 23. októbra 1994 sa konala posviacka Zborového domu – fary evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Švábovciach.  Fíliami sú Gánovce a Hranovnica.

ECAV - http://www.ecav.sk/index.php

      Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. Vystavaný bol v ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia. Prvý krát bol prestavaný v 14. storočí. Druhá prestavba bola v roku 1931. Exteriér a interiér bol radikálne upravený. 

Oltár bol vysvätený biskupom Jánom Vojtaššákom 25.10.1931, zasvätený Kristovi Kráľovi a boli doň vložené pozostatky sv. mučeníkov Ondreja a Benedikta. Cirkevníci získali krásny stánok, v ktorom sa ich predkovia schádzali už viac ako 700 rokov.  Fíliami Rímskokatolíckeho farského úradu vo Švábovciach boli Hôrka – Ondrej, Gánovce a Hozelec. Interiérové zmeny neznižujú význam rekonštrukcie kostola.

Zásluhou Vavrinca Tökölyho sa podarilo tento gotický kostol zachrániť.
Je to jednoloďový chrám s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a prestavanou vežou. Z ranogotickej stavby sa doposiaľ zachovala veža a obvodové múry. Vzácnosťou sú zvony. Veľký zvon z roku 1629, stredný zvon z roku 1658. V roku 1907 obvodný notár spomína existenciu najmenšieho zvona bez bližšej identifikácie.

http://www.apsida.sk/c/10731/svabovce  

V roku 1996 boli v rámci reštitučného zákona vrátené majetky rímskokatolíckej aj evanjelickej a.v. cirkvi vo Švábovciach. Na žiadosť oboch farských úradov im bola poskytnutá v roku 1997 dotácia na plynofikáciu kostola a opravu strechy. 


Oznamy 


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť HOZELEC, Športová 23/161, 059 11 Hozelec

Tel: 052/7731029, mobil 0905268093, e-mail.: rkchozelec@gmail.com

Kňaz vo farnosti: Mgr. Dušan Majerčák

Hozelec  11:00,  Švábovce  9:30,  Gánovce  8:15

Program SV. OMŠÍ: 

2. adventná nedeľa
 • 10.12.2017 nedeľa  - sv. omša o 9:30 hod.  S misijnou kázňou.
 • 11.12.         pondelok  -  sv. omša o  18:00hod. Téma: Hriech a obrátenie.
 • 13.12.         streda - sv. omša o 18:00hod. Téma: Smrť a súd.
 • 15.12.         piatok -  sv. omša o 18:00hod. Téma: Utrpenie a milosrdenstvo.
   3. adventná nedeľa
 • 17.12.2017 nedeľa - sv. omša o 9:30hod.  Téma: Kríž.
 • 20.12.         streda - sv. omša o 18:00hod.  

 4. adventná nedeľa

 • 24.12.2017 nedeľa - sv. omša o 9:30hod.
 • 24.12.         nedeľa - sv. omša o 00:00hod. polnočná.
 • 25.12.         pondelok - sv. omša o 9:30hod. Narodenie Pána. 1.sviatok vianočný.
 • 26.12.         utorok - sv. omša o 9:30hod. sv. Štefana, prvého mučeníka. 2. sviatok vianočný.
 • 27.12.         streda -  sv. omša o 18:00hod. sv. Jána, apoštola a evanjelistu.
 • 31.12.2017. nedeľa - sv. omša 9:30hod. sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
 • 01.01.2018 pondelok - sv. omša 9:30hod.  Nový Rok a slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

Prajem všetkým veriacim požehnaný Advent a radostné i pokojné Vianočné sviatky!

EVANJELICKÁ CIRKEV  a.v.  Švábovce

Ev. a. v. farský úrad, 059 12 Švábovce 66;

052/779 33 77, 0918 145 505;  svabovce@ecav.sk;
Mgr. Martin Zaťko − zborový farár, Mgr. Viera Zaťková Pališinová − námestná farárka na kaplánskom mieste;
zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár; kantori: Oľga Kleinová, MUDr.Ján Zachar;
8:00 Gánovce, 9:30 Švábovce, 11:00 Hranovnica (TAS)

Rozpis evanjelických služieb Božích v advente a počas Vianoc 2017

Švábovce

Hozelec

1. adventná nedeľa

3.12.2017

9:30 s VP

1. adventná večiereň

5.12.2017

18:00

17:00

2. adventná nedeľa

10.12.2017

9:30

2. adventná večiereň

12.12.2017

18:00

17:00

3. adventná nedeľa

17.12.2017

9:30

3. adventná večiereň

19.12.2017

18:00

17:00

4. adventná nedeľa

24.12.2017

9:30 - VP

Štedrý večer

24.12.2017

18:00

1. slávnosť vianočná

25.12.2017

9:30

2. slávnosť vianočná

26.12.2017

9:30 s VP

Záver občianskeho roka

31.12.2017

9:30

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár