Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Cirkev

Základný kameň evanjelického kostola bol položený 15. mája 1805 a dostavaný bol v roku 1806. Vo veži kostola sa nachádza malý zvon z roku 1870, druhý – veľký zvon bol odliaty v roku 1925. V roku 1900 bol obnovený.

Evanjelici zo Šváboviec a zo susedného Hozelca sa schádzali na bohoslužbách v starom evanjelickom kostole, ktorý už nevyhovovali ich požiadavkám. Posledné bohoslužby sa konali 20. júla 1969, na ktorých sa cirkevníci so starým kostolom slávnostne rozlúčili a 25. júla pristúpili k jeho búraniu. Tento mal nahradiť nový kostol, ktorý  začal stavať ešte v roku 1967. Už v roku 1969 bola stavba pod strechou. V nasledujúcom roku sa dokončila generálna oprava a vonkajšia prestavba organa. 

Nový kostol bol postavený  v rokoch 1967-1970. Posviacka sa konala 11. októbra 1970 za účasti asi 2000 ľudí z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia. Vysviacku vykonal d.p. biskup Július Filo st. Do dnešnej doby sa v kostole veľa nezmenilo, vybavený bol ozvučením. Dňa 23. októbra 1994 sa konala posviacka Zborového domu – fary evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Švábovciach.  Fíliami sú Gánovce a Hranovnica.

ECAV - http://www.ecav.sk/index.php

      Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba. Vystavaný bol v ranogotickom štýle v prvej polovici 13. storočia. Prvý krát bol prestavaný v 14. storočí. Druhá prestavba bola v roku 1931. Exteriér a interiér bol radikálne upravený. 

Oltár bol vysvätený biskupom Jánom Vojtaššákom 25.10.1931, zasvätený Kristovi Kráľovi a boli doň vložené pozostatky sv. mučeníkov Ondreja a Benedikta. Cirkevníci získali krásny stánok, v ktorom sa ich predkovia schádzali už viac ako 700 rokov.  Fíliami Rímskokatolíckeho farského úradu vo Švábovciach boli Hôrka – Ondrej, Gánovce a Hozelec. Interiérové zmeny neznižujú význam rekonštrukcie kostola.

Zásluhou Vavrinca Tökölyho sa podarilo tento gotický kostol zachrániť.
Je to jednoloďový chrám s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a prestavanou vežou. Z ranogotickej stavby sa doposiaľ zachovala veža a obvodové múry. Vzácnosťou sú zvony. Veľký zvon z roku 1629, stredný zvon z roku 1658. V roku 1907 obvodný notár spomína existenciu najmenšieho zvona bez bližšej identifikácie.

http://www.apsida.sk/c/10731/svabovce  

V roku 1996 boli v rámci reštitučného zákona vrátené majetky rímskokatolíckej aj evanjelickej a.v. cirkvi vo Švábovciach. Na žiadosť oboch farských úradov im bola poskytnutá v roku 1997 dotácia na plynofikáciu kostola a opravu strechy. 


Oznamy 


RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

farnosť HOZELEC, Športová 23/161, 059 11 Hozelec

Tel: 052/7731029, mobil 0905268093, e-mail.: rkchozelec@gmail.com

Kňaz vo farnosti: Mgr. Dušan Majerčák

Hozelec  11:00,  Švábovce  9:30,  Gánovce  8:15

EVANJELICKÁ CIRKEV  a.v.  Švábovce

Ev. a. v. farský úrad, 059 12 Švábovce 66;

052/779 33 77, 0918 145 505;  svabovce@ecav.sk;
Mgr. Martin Zaťko − zborový farár, Mgr. Viera Zaťková Pališinová − námestná farárka na kaplánskom mieste;
zborový dozorca: Ing. Ján Mlynár; kantori: Oľga Kleinová, MUDr.Ján Zachar;
8:00 Gánovce, 9:30 Švábovce, 11:00 Hranovnica (TAS)
Rozpis evanjelických služieb Božích v pôste a počas Veľkej noci 2018

                                                                           Švábovce                  Hozelec

1. pôstna večiereň                       20.2.             18.00                         17.00

2. pôstna nedeľa                          25.2.               9.30

2. pôstna večiereň                       27.2.             18.00                         17.00

3. pôstna nedeľa                            4.3.               9.30  

Stretnutie starších                        4.3.             14.00 s VP

3. pôstna večiereň                         6.3.             18.00                          17.00

4. pôstna nedeľa                          11.3.              9.30

Stretnutie rodín presbyterov    11.3.            14.00 s VP 

4. pôstna večiereň                     13.3.             18.00                           17.00

5. pôstna nedeľa (smrtná)       18.3.              9.30

5. pôstna večiereň                     20.3.            18.00                            17.00

6. pôstna nedeľa (kvetná)       25.3.              9.30 s VP

Zelený štvrtok                            29.3.            18.00 s VP

Veľký piatok                               30.3.              9.30 s VP

1. slávnosť veľkonočná            1.4.               9.30    

2. slávnosť veľkonočná            2.4.               9.30

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár