rsshttp://www.obecsvabovce.sk/Sun, 09 Aug 2020 07:42:26 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Prerušená dodávky vody 4.8.2020]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-36-prerusena-dodavky-vody--482020Tue, 04 Aug 2020 11:40:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-36-prerusena-dodavky-vody--482020<![CDATA[Plán dopravnej obslužnosti PSK]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-90-plan-dopravnej-obsluznosti-pskFri, 12 Jun 2020 07:54:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-90-plan-dopravnej-obsluznosti-psk<![CDATA[Usmernenie ÚVZ SR - koronavírus]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-7-usmernenie-vz-sr---koronavirusMon, 09 Mar 2020 08:08:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-7-usmernenie-vz-sr---koronavirus<![CDATA[Cestovný poriadok platný od 15.12.2019]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-15122019Sun, 15 Dec 2019 13:41:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-15122019<![CDATA[Stravovanie - Varspol s.r.o.]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sroThu, 09 May 2019 07:48:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sro<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovTue, 26 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovceWed, 30 Jan 2019 10:37:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovce<![CDATA[Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusaThu, 29 Nov 2018 10:08:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusa<![CDATA[Ocenenie publikácie Švábovce]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovceFri, 12 Oct 2018 11:39:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovce<![CDATA[Žiadosť o NFP - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade ]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-Tue, 25 Sep 2018 10:31:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-