rsshttp://www.obecsvabovce.sk/Thu, 19 Sep 2019 13:04:22 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[GRUĽA FEST 2019]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-48-grula-fest-2019Tue, 17 Sep 2019 08:33:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-48-grula-fest-2019<![CDATA[Stravovanie - Varspol s.r.o.]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sroThu, 09 May 2019 07:48:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sro<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovTue, 26 Feb 2019 14:43:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovceWed, 30 Jan 2019 10:37:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovce<![CDATA[Cestovný poriadok platný od 01.05.2019]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-01052019Tue, 11 Dec 2018 13:41:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-01052019<![CDATA[Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusaThu, 29 Nov 2018 10:08:00 +0100http://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusa<![CDATA[Ocenenie publikácie Švábovce]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovceFri, 12 Oct 2018 11:39:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovce<![CDATA[Žiadosť o NFP - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade ]]>http://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-Tue, 25 Sep 2018 10:31:00 +0200http://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-