Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zápis detí do MŠ

 03.05.2021

Prijímanie detí do materskej školy

 • Termín podávania žiadostí  na zaradenie detí do MŠ v školskom roku 2021/22 :

   3. - 14. máj 2021

  Spôsob podávania žiadostí:

  1. osobne –vyplnená žiadosť

  2. poštou na adresu materskej školy, mailom na: ilavska@zssvabovce.sk

  3. elektronicky – prostredníctvom odkazu na webovom sídle školy (pod textom)

  Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webu školy alebo vyzdvihnúť v materskej škole.

  Prílohou žiadosti  musí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

  Kritéria prijímania detí:

  - deti, ktoré dosiahnu do 31. 8. 2021 vek 3 rokov ( v prípade nenaplnenia triedy môže byť prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku)

  - prednostne prijímané deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné = deti, ktoré do 31. 8. 2021 dosiahnu vek 5 rokov a deti, ktoré dovŕšili  6 rokov, ale nedosiahli školskú zrelosť

  - rozhodnutie o prijatí/neprijatí vydá riaditeľ školy do 15. júna


  https://zssmssvabovce.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
  Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

  Fotogaléria

  Dôležité čísla

  Kalendár