Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Žiadosť o NFP - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade

 25.09.2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Logo EU                                       Logo OPLZ         

                    

NÁZOV PROJEKTU

Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade - Švábovce

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Obci Švábovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK “ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Predmetom predkladaného projektu je vybudovanie vodovodnej siete s dvoma výdajnými stojanmi pre rómsku komunitu v obci Švábovce, časť Rómska osada. Cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci.

Výsledkom realizácie projektu je zabezpečenie dostupnosti k pitnej vode pre obyvateľov časti Rómska osada, obce Švábovce prostredníctvom výdajných stojanov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk                  www.minv.sk

Výdajníky vody v rómskej osade

2019

Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Výdajníky vody v rómskej osade
Švábovské leto 2021
12 / 07 / 2021

Švábovské leto 2021

V nedeľu 8.8.2021 o 18:00 hod. Vás pozývame na komédiu jedného herca - Pri kase.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár