Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu


Nádoby s komunálnym odpadom (KO) sa vyvážajú každý nepárny týždeň v stredu.

JÚL

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

27

1

2

3

4

5

28

6

7

8

9

10

11

12

29

13

14

15

16

17

18

19

30

20

21

22

23

24

25

26

31

27

28

29

30

31

AUGUST

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

31

1

2

32

3

4

5

6

7

8

9

33

10

11

12

13

14

15

16

34

17

18

19

20

21

22

23

35

24

25

26

27

28

29

30

36

31

SEPTEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

36

1

2

3

4

5

6

37

7

8

9

10

11

12

13

38

14

15

16

17

18

19

20

39

21

22

23

24

25

26

27

40

28

29

30

OKTÓBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

40

1

2

3

4

41

5

6

7

8

9

10

11

42

12

13

14

15

16

17

18

43

19

20

21

22

23

24

26

44

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

44

1

45

2

3

4

5

6

7

8

46

9

10

11

12

13

14

15

47

16

17

18

19

20

21

22

48

23

24

25

26

27

28

29

49

30

DECEMBER

Týždeň

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

49

1

2

3

4

5

6

50

7

8

9

10

11

12

13

51

14

15

16

17

18

19

20

52

21

22

23

24

25

26

27

53

28

29

30

31

PLASTY, VKM, KOVOVÉ OBALY

SKLO

PAPIER

ELEKTROODPAD

Triedený zber komunálnych odpadov financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-pack, a.s.
https://www.naturpack.sk

Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, teda PAPIER, PLASTY, SKLO, KOVY a VKM (tetrapack) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár