rsshttps://www.obecsvabovce.sk/Fri, 25 Sep 2020 19:50:15 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vakcinácia líšok proti besnote]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-69-vakcinacia-lisok-proti-besnoteWed, 21 Oct 2020 15:49:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-69-vakcinacia-lisok-proti-besnote<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - SODB 2021]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-47-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---sodb-2021Wed, 05 Aug 2020 07:55:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-47-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov---sodb-2021<![CDATA[Plán dopravnej obslužnosti PSK]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-90-plan-dopravnej-obsluznosti-pskFri, 12 Jun 2020 07:54:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-90-plan-dopravnej-obsluznosti-psk<![CDATA[Usmernenie ÚVZ SR - koronavírus]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-7-usmernenie-vz-sr---koronavirusMon, 09 Mar 2020 08:08:00 +0100https://www.obecsvabovce.sk//--23-7-usmernenie-vz-sr---koronavirus<![CDATA[Cestovný poriadok platný od 15.12.2019]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-15122019Sun, 15 Dec 2019 13:41:00 +0100https://www.obecsvabovce.sk//--23-55-cestovny-poriadok-platny-od-15122019<![CDATA[Stravovanie - Varspol s.r.o.]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sroThu, 09 May 2019 07:48:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-81-stravovanie----varspol-sro<![CDATA[Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadovTue, 26 Feb 2019 14:43:00 +0100https://www.obecsvabovce.sk//--23-75-roven-vytriedenia-komunalnych-odpadov<![CDATA[Projekt - Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ Švábovce]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovceWed, 30 Jan 2019 10:37:00 +0100https://www.obecsvabovce.sk//--23-73-projekt----vybavenie-odbornych-ucebni--zs-sms-svabovce<![CDATA[Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusaThu, 29 Nov 2018 10:08:00 +0100https://www.obecsvabovce.sk//--23-68-registracia-chovov-osipanych-od-jedneho-kusa<![CDATA[Ocenenie publikácie Švábovce]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovceFri, 12 Oct 2018 11:39:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-67-ocenenie-publikacie-svabovce<![CDATA[Žiadosť o NFP - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade ]]>https://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-Tue, 25 Sep 2018 10:31:00 +0200https://www.obecsvabovce.sk//--23-64-ziadost-o-nfp---vybudovanie-pristupu-k-pitnej-vode-v-romskej-osade-